WETTELIJKE VERMELDINGEN

Onderneming:

B.V. De wijnen van Aurélien met een kapitaal van € 41 000.
Maatschappelijke zetel : Rue Jean sans Peur 5, 59000 Rijsel

Telefoon : 0033 (0) 3 62 64 36 63
Hoofdredacteur: Aurélien CHUTAUX
RBV Rijsel 788 661692 00012

 

Hosting Provider:

S.A.S OVH met een kapitaal van € 10 000 000.
Maatschappelijke zetel: Rue Kellermann 2 , 59100 Roubaix.
Handelsregister Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
APE-code 6202A
BTW-nr: FR 22 424 761 419

 

Verantwoordelijkheid :

Alle teksten en foto’s zijn alleen ter informatie en hebben geen enkele contractuele waarde.

 

Persoonlijke gegevens :

Het openen van een klantenaccount voor de winkel Les Vins d’Aurélien vereist dat er een aantal persoonlijke gegevens van de klant gecommuniceerd worden.
Deze gegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de bestelling en het beheer van de commerciële relaties van Les Vins d’Aurélien met zijn klanten, zijn beveiligd, vertrouwelijk en worden niet voor commerciële doeleinden via derden gebruikt.
Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft de consument het recht toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie over hem en deze te wijzigen.

 

Bescherming van minderjarigen en de volksgezondheid :
Overeenkomstig artikel 3342-1 van de wet op de volksgezondheid is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de 18 jaar verboden.

Elke klant van Les Vins d’Aurélien bevestigt de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Te drinken met mate. Deze website is verboden voor minderjarigen.

 

Geschillen:
Klachten en betwistingen zullen altijd worden ontvangen met een attente welwillendheid en worden steeds verondersteld te goeder trouw te zijn verstuurd door de persoon die de moeite heeft genomen zijn situatie uit te leggen.
In geval van een geschil zal de klant zich in de eerste plaats richten tot Les Vins d’Aurélien om een minnelijke schikking te bespreken.

 

Intellectuele eigendom:
Deze website is beschermd door het auteursrecht en intellectueel eigendom. Elke reproductie, verspreiding of wijziging zonder schriftelijke toestemming van Aurélien Chutaux kan leiden tot een gerechtelijke vervolging.